Ceny vo výške 15.000€
5 VÍŤAZOV
Do 31. DECEMBER 2016
[31. január 2017 - Novinky]
Víťazmi Berlin Startup Calling 2016 sú:

1- Carlos Suárez Fernández - Španielsko
Projekt: Sacavera
2- Wojciech Żdżarski - Poľsko
Projekt: Localife
3- Josias Marcos Orlando - Brazília
Projekt: SYSCLEAN
4- Xavier Green - Francúzsko
Projekt: Distans
5- Bruno Corrêa - Brazília
Projekt: Parking Place
Víťazi Berlin Startup Calling budú kontaktovaní individuálne.
Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým za zaslanie svojich biznis projektov.
Viac >>
Technológie zohrávajú v dnešnej dobe dôležitú úlohu a sú jednou z hnacích síl svetovej ekonomiky. Rozvoj digitálnych technológií je predpokladom pre nárast produktivty, zmenu v prístupe k distribúcií služieb a veľkým benefitom pri zlepšovaní životných štandardov ľudí po celom svete.
Ak ste aj vy fanúšikmi digitálnych technológií a myslite si, že dokážete priniesť revolúciu do technologick0ho sveta, tu je Vaša príležitosť! Váš nápad môže byť zameraný na akúkoľvek formu technológií od digitálu, mobilných systémov až po cloud systémy či počítače.
Visual Meta GmbH bola založená Robertom a Johannesom a je jedným z lídrov nakupovania online v rámci Európy, Ázie či Južnej Ameriky spravujúcim platformy LadenZeile, ShopAlike, Shoppala a UmSóLugar. Hoci je naša spoločnosť úspešne etablovaná už v 19 krajinách, zakladatelia nikdy nezabudli, že dobrý nápad bol jediné, s čím svoje podnikanie začínali. Preto sa rozhodli podať pomocnú ruku ďalším, ktorí sa rozhodli posunúť svoje podnikateľské myšlienky na novú úroveň.
Berlin Startup Calling 2016 Idea Contest mediálne podporil Zones.sk
Skryť >>
VÍŤAZ
7.000€ v hotovosti + platená stáž v berlínskej spoločnosti (6 mesiacov. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách súťaže)
 • 2. 3.500€ v hototovsti
 • 3. 1.750€ v hotovosti
 • 4. Macbook Air (11" 128 GB)
 • 5. iPad mini 4 (16 GB)
Kto sa môže prihlásiť?
 • Ktokoľvek vo veku 18 až 30 rokov
 • Krajina pôvodu nerozhoduje
Ako sa prihlásiť?
 • Vyplňte prihlášku a uveďte kontaktné údaje
 • Priložte svoj biznis plán a 1 PowerPoint slide vysvetľujúci koncept vášho projektu (akceptujeme len PDF)
 • Potvrdenie a súhlas s podmienkami a súťaže a so spracovaním osobných údajov.
Deadline
 • 31. december 2016 23:59 GMT+1
 • Prihlášky zaslané po stanovenom termíne nebudú spracovné.
 • Víťazné projekty budú vyhlásené 31. januára 2017
V záujme akceptovania vašej prihláľky musia byť priložené nasledovné dokumenty. Len vo formáte PDF.
Projekt
 • Všetky dokumenty musia byť v anglickom jazyku a spĺňať nasledovné kritériá: max. 10 strán (alebo) max. 10 slajdov vo formáte .ppt (alebo) 5 minútové video (musí byť uverejnené na portáli YouTube).
Zhrnutie
 • Každý biznis plán musí obsahovať výstižný sumár detailne opisujúci váš podnikateľský plán
 • Maxiumum 1 slajd v .ppt
Váš životopis
 • Životopis by mal obsahovať fotografiu spolu s informáciami o štúdiu, pracovných skúsenostiach a kontaktnými údajmi.
Osobný doklad
 • dokazujúci, že váš vek je menej ako 30 rokov (občiansky preukaz, vodičský preukaz, študentský preukaz, a pod.)
 • Robert M. Maier spoluzakladateľ, CEO a akcionár Visual Meta GmbH
 • Johannes Schaback spoluzakladateľ, CTO a akcionár Visual Meta GmbH, Active business angel
 • Johannes Kotte CEO, Visual Meta GmbH
 • Philipp Klöckner Active business angel
Hodnotiace kritériá
 • Inovácie a kreativita
 • Životaschopnosť projektu
 • Využitie trhovej príležitosti
 • Prezentácia myšlienky
Tipy
 • Váš biznis plán by mal byť – zreteľný, jednoduchý a jasný.
 • Definujte problém, riešenie, konkurenciu, tím a biznis model.
 • Pri príprave biznis plánu by ste sa mali vyvarovať: pridlhému textu, obsiahlym vysvetleniam a námietkam, nadmernému využívanie brandingu v .ppt slajdoch, fotkám a obrázkom bez zdroja, a pod.
Účastníci
 • Do súťaže sa môžu prihlásiť len účastníci vo veku 18 až 30 rokov v čase podania prihlášky.
 • Počet členov skupiny prihlasujúcej svoj projekt do súťaže nesmie presiahnuť 5 ľudí. Každý účastník musí prihlásiť svoj projekt individuálne a spomenúť mená ďalších členov tímu v komentári.
 • Súťaž je otvorená pre ľudí všetkých národností.
Projekt
 • Biznis plán, jeho abstrakt a ďalšie sprievodné dokumenty musia byť zaslané v anglickom jazyku.
 • Všetky podklady a dokumenty projektu musia byť zaslané vo formáte PDF.
 • Projekty podozrivé z plagiátorstva budú automaticky diskvalifikované. Kandidát môže byť požiadaný o predloženie svojho identifikačného preukazu.
 • Inovácie a originalita projektu budú hodnotené až v čase zasadnutia komisie. V prípade, že sa podobný projekt objaví na trhu v termíne medzi odoslaním a jeho následným vyhodnotením, bude projekt považovaný za originálny.
 • Každý účastník má právo zaslať len jeden biznis plán. Ak účastník zašle projektov viac, všetky budú automaticky diskvalifikové.
 • Všetky projekty sú viazané mlčanlivosťou – prístup k nim má len hodnotiaca komisia.
 • Prihlášky prijaté po 31. decembri 2016 23:59 GMT nebudú akceptované.
 • Prezentovaná biznis idea musí byť v pláne budúcej realizácie, resp. je už v procese realizácie v horizonte 12 mesiacov.
Ceny
 • Hodnotiaca komisia si vyhradzuje právo odmietnuť oceniť projekty v prípade, že nebudú spĺňať kritéria týkajúce sa kvality obsahu či spracovania a nebudú vyhovovať stanoveným kritériám.
 • Pracovná stáž ponúknutá výhercovi súťaže bude prebiehať v centrále Visual Meta GmbH v Berlíne v jednom z oddelení v závislosti od aktuálnych kapaciť v prípade, že sa výherca rozhodne pracovnú stáž absolvovať.
 • Víťaz súťaže musí byť držiteľom pracovného povolenia pre prácu v Európskej Únii a musí musí úspešne absolvovať pracovný pohovor. V prípade, že výberový proces prebehne úspešne, je rozhodnutie či prijať alebo odmietnuť stáž na danom kandidátovi.
 • Pracovná stáž bude platená v súlade s berlínskou legislatívou v čase prijatia pracovnej ponuky.
 • Odmietnutie stáže nemá vplyv na vyplatenie finančnej výhry.
 • Finančné ceny budú prevedené na účet víťazov súťaže. Táto podmienka musí byť splnená predložením potvrdenia o prijatí platby na účet víťaza.
 • Finančná výhra je vyjadrená v eurách. V prípade, že víťaz pochádza z krajiny neplatiacej eurom, výška ceny bude vypočítaná podľa platného menového kurzu v čase zaslania výhry na účet víťaza.
 • Víťazi súťaže budú o rozhodnutí upovedomení prostredníctvom emailovej správy 4 týždne po skončení súťaže zaslanej na adresu uvedenú pri registrácií. Výsledky súťaže budú zverejnené aj na webstránke súťaže 31. Januára 2017.
 • Prihlásením sa do súťaže dávajú účastníci písomné potvrdenie pre zverejnenie svojej identity a názvu víťazného projektu v médiách podľa uváženia Visual Meta GmbH bez nároku na ďalšiu kompenzáciu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať na contest@visual-meta.com s uvedeným predmetom správy Berlin Startup Calling.
Feedback
späť hore